Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej wpatrzony w ideał Chrystusa Sługi, stara się Go gorliwie naśladować, stając się sługą miłosierdzia Bożego w Kościele lokalnym. Świecki szafarz służy w zgromadzeniu eucharystycznym na mocy udzielonej mu ważnej i aktualnej misji kanonicznej. Podczas Mszy świętej pomaga w rozdawaniu Komunii świętej. Jeśli jest taka potrzeba, przygotowuje przed Mszą świętą naczynia z hostiami do konsekracji, zanosi je na ołtarz w czasie przygotowania darów. Może pełnić funkcję lektora. W wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma innego kapłana lub diakona, na wyraźne polecenie księdza proboszcza nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, może zastąpić kapłana podczas nabożeństw eucharystycznych. Jeśli zaistnieje taka potrzeba nadzwyczajny szafarz Komunii świętej może regularnie zanosić Komunię świętą chorym i niepełnosprawnym. W nadzwyczajnej posłudze szafarz Komunii świętej, w razie braku kapłana i diakona udziela Wiatyku umierającym.

Posługa nadzwyczajnego szafarza Eucharystii jest realizacją jednej z form miłosiernej służby bliźniemu i odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do nowej wyobraźni miłosierdzia.

W naszej parafii misję nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej otrzymali:

Pan Zygmunt Oborski - Akolita
Pan Mirosław Moroz - Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej