Wspólnota Nocnej Adoracji Serca Jezusa w Rodzinie

Patron – Serce Jezusa

Wspólnota istnieje od 1 grudnia 1999 r. i jest zarejestrowana w Krajowej Centrali – Klasztor Sióstr Wizytek w styczniu 2000 r. – Jasło.

1) Główny cel Adoracji Nocnej – wynagradzanie Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy, zwłaszcza popełnione w nocy – modlitwa o nawrócenie grzeszników.
2) Szczególne zadanie – włączenie się w Zbawcze działanie Serca Jezusa, który przez Krzyż i Eucharystię odmienia oblicze ziemi.
3) Członek Nocnej Adoracji, zobowiązuje się do odprawiania w swoim mieszkaniu, raz w miesiącu jednej godziny adoracji. Noc adoracyjna rozpoczyna się o godz. 21.00, a kończy o 6.00 rano.
4) W każdy trzeci piątek miesiąca członkowie Wspólnoty modlą się wspólnie na Eucharystii oraz adorują Najświętszy Sakrament od godz. 16.45 do 17.30.

Spotkamy się na Mszy św – raz w miesiącu, dzień i godzina – ruchome, podawane w ogłoszeniach parafialnych